ΥΤΡΟΙΑ ΠΤΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2015

Η Πτώση της  Ύλης

Ύλη, το δάσος, τα δένδρα, τα ξύλα, τα κλαριά, λέξη ομηρική απαντώμενη  πλειστάκις

Υλήεσσα, δασώδης περιοχή ,Κ 362, Φ 449, α 186, κ 308, τ 131

Ενέργεια και Ύλη
Η θεωρία της σχετικότητας μας δίδει ην εξίσωση που συνδέει την ενέργεια με την ύλη. Ενέργεια=μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός.
Ποια είναι η διάφορα της ύλης και της ενέργειας;
Η πυκνότητα και η συχνότητα.
Η ύλη έχει πιο μεγάλη πυκνότητα και πιο χαμηλές δονήσεις  και κραδασμούς.
Η σταθερά c δεν είναι ακριβώς η ταχύτητα του φωτός γιατί τίποτε δεν είναι σταθερό στο σύμπαν ,αλλά μια απαιτούμενη  «σταθερά αλληλεπίδρασης»  ανάμεσα στους δυο πόλους της επίγνωσης..
Ετσι μπορεί να λεχθεί , πως η εξελισσόμενη συνείδηση m,πολλαπλασιασμένη με την συμπεριεκτικοτητα c, το γινόμενο των δυο πόλων της επίγνωσης, ισούται με την έμφυτη συνείδηση , την πρωταρχική Ε.
Στον κόσμο της ύλης οι μετατροπές της ενέργειας φτιάχνουν τις διάφορες υλικές  κατασκευές με δομικούς λίθους τα χημικά στοιχεία.
Οι κατασκευστές κατασκευάζουν νέες μορφές με την σύνθεση των υλικών όμως, μόνο οι δημιουργοί Δημιουργούν γιατί ζευγαρώνουν μία Ιδέα απο τον κόσμο των Ιδεών και ένα Στοιχείο από τον κόσμο της Ύλης.

Το Ζεύγος , το ζευγάρι της Δημιουργίας.

Ο Επειός είναι ο κατασκευαστής του Δούρειου Ίππου αλλά ο δημιουργός είναι ο Όμηρος.

Πως μπορείς να συλλάβεις μια Ιδέα, πρότυπο- μήτρα από τον κόσμο της για να την ενώσεις με ένα Στοιχείο της Ύλης;
Πρέπει να φθάσεις  να πλησιάσεις  «Επειός» στην αρχική Πηγή της;
Μόνο σαν Ηρακλής μπορεί  να φθάσει κανείς  εκεί γιατί απαιτούνται μεγάλα  αποθέματα ενέργειας. Αποθέματα που συγκεντρώνονται  με την  προσεκτική  σωστή χρήση της ενέργειας, αναδιάταξη της πρόσοψης σε όλες τις μορφές των κατασκευές των νησιών της ύλης με πρώτη επιλογή την Αρετή.

Ο Όμηρος  ως κυνηγός Οδυσσέας εκπορθεί  το Ίλιον , ως ονειρευτής Οδυσσέας επιστρέφει και ως Ηρακλής Δημιουργεί τα Ομηρικά Έπη με αναγωγικές και επαγωγικές  Σκέψεις Πράξεις και μη Πράξεις σε δημιουργία   υλοτομικά  μοναδική.

Ο Αριστοτέλης και Πλάτωνας ήταν οι “μάγοι” της επαγωγικής και αναγωγικής σκέψης.
Ο Χούσσερλ ονόμασε την αναγωγή epoch και εννοούσε την περιστολή του νοήματος ή την αναστολή της κρίσης.
Επιστροφή στις πηγές ήταν το σύνθημα του και προϋποθέτει ένα κόσμο που υπήρχε πριν την εμφάνιση της σκέψης. Υποστήριξε ότι η φαινομενολογία είναι μια φιλοσοφική μέθοδος για την μελέτη της πρωταρχικής ουσίας των πραγμάτων.
Μια μελέτη για την δράση που ενσωματώνει αυτή η ουσία στην ροή της καθημερινής εμπειρίας. Είχε την πεποίθηση ότι το όν μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα και ενορατικά στην ουσία του και η φαινομενολογία περιγράφει τον χαρακτήρα και την ουσία του όντος με βάση αυτό που φαίνεται.

Η συνείδησης και η αντίληψη  καθορίζει την δημιουργία!

Ο Απόλλων και η ευθυγράμμιση του Φωτός των ενεργειακών πεδίων του σύμπαντος και του ανθρώπου.

Πολίτης Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 20