ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠ 2015

Παρατηρητές και Παρατήρηση

Στην μυστηριώδη κβαντική φυσική, μετα φυσική, γνωρίζουμε πως  ο παρατηρητής επηρεάζει το αντικείμενο που παρατηρεί και δεν υπάρχει  «αντικειμενικό»  πείραμα.

Στη σύγχρονη μεγάλη και μικρή του κόσμου σκηνή η αλληλεπίδραση των όντων εμβίων υποκειμένων και άβιων αντικειμένων είναι φανερή στην Νευτώνεια φυσική.

Στα Ομηρικά  Έπη  του Ομήρου , οι ήρωες του, ποτέ δεν παρακολουθούν  θεατρικές παραστάσεις. Πολεμούν συζητούν συντρώγουν διαφωνούν τραγουδούν αθλούνται αλλά ποτέ δεν παρακολουθούν θέατρο.

Γιατί;

Γιατί τα Ομηρικά Έπη είναι η μεγάλη ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  του κόσμου,

μεγαλειώδης, άρτια, αρτιεπής  και διαχρονική.

Είναι η αρχή της εξέλιξης τη συνείδησης  σε  παρατήρηση και αυτοπαρατήρηση περιγραφική, εξωτερική και εσωτερική.

Ο ϊδιος ο ακροατής  είναι θεώμενος και θεατής, παρατηρούμενος και παρατηρητής.

Όλη η αρχαία  Ελλάδα είναι γεμάτη απο θέατρα και στίβο, σπουδαίους  συγγραφείς θεατρικών έργων εμπνευσμένα από  τα Ομηρικά Έπη  σε σχέση ερωτική του ηθοποιού υποκριτή με τον θεατή.

Θεατές και Θεώμενοι » τρέχουν» με την ταχώτητα του φωτός

απουσία ή παρουσία
συνείδησης και πνεύματος  σε περιγραφές καταγραφές
χαρακτήρων προτύπων αρχετύπων του φωτός και της σκιάς

διαφανών και αδιαφανών σωμάτων

διανύοντας μεγάλες ή  μικρές αποστάσεις  κατανόησης   σε Έτη  και Χιλιετίες Μηρού  Διός

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 22