των μεγάλων  πολικών   Βόρειων και Νότιων μονολόγων

 Ο Τροπικός του Καρκίνου (ή βόρειος τροπικός) είναι ένας από τους πέντε βασικούς νοητούς κύκλους γεωγραφικού πλάτους στη χαρτογράφηση της Γης. Βρίσκεται παράλληλος με τον ισημερινό της Γης σε απόσταση 23° 26′ 22″ βόρεια (όση είναι η κλίση του άξονα περιστροφής της γης γυρω από τον εαυτό της ως προς το επίπεδο περιστροφής της γυρω από τον ήλιο), ενώ ορίζεται ως ο κύκλος με το βορειότερο γεωγραφικό πλάτος στο οποίο μπορεί να βρεθεί ο Ήλιος στο ζενίθ το μεσημέρι κατά το θερινό ηλιοστάσιο του Ιουνίου (22 ή 23 Ιουνίου). Κατά το θερινό ηλιοστάσιο έχει τη μέγιστη δυνατή έκθεση προς τον Ήλιο.
Ο αντίστοιχος νοητός κύκλος του Τροπικού του Καρκίνου στο νότιο ημισφαίριο είναι ο Τροπικός του Αιγόκερω. Ο Τροπικός του Καρκίνου διαχωρίζει τα γεωγραφικά πλάτη ως εξής: τα βορειότερα πλάτη ανήκουν στη βόρεια εύκρατη ζώνη, ενώ τα νοτιότερα πλάτη ως και τον Τροπικό του Αιγόκερω, περιλαμβάνοντας δηλαδή τις ζώνες ανάμεσα στους τροπικούς και τον ισημερινό, ανήκουν στη ζώνη των τροπικών.
Η Γη αποτελεί έναν τεράστιο φυσικό μαγνήτη και έχει όλα τα ανάλογα χαρακτηριστικά, δηλαδή, το Βόρειο μαγνητικό Πόλο, το Νότιο μαγνητικό Πόλο και τον μαγνητικό ισημερινό. Οι μαγνητικοί αυτοί πόλοι της Γης συνιστούν τα γήινα εκείνα σημεία με τη μεγαλύτερη μαγνητική ένταση και βρίσκονται αρκετά κοντά στα αντίστοιχα ετερώνυμα γεωγραφικά σημεία. Ο μαγνητικός ισημερινός (της Γης) αντίθετα συνιστά την ουδέτερη μαγνητική ζώνη με την ελαχιστότερη ένταση μαγνητικού πεδίου. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Ο διαχωρισμός της Γης σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο αποτελεί φυσική διάκριση, όχι μόνο της επιφανείας της αλλά  και της ροής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της.
Ο πόλεμος των Βορείων και των Νοτίων  είναι φυσική συνέπεια της διαμάχης  των  θυτών και των θυμάτων του πολέμου.
Στις Πύλες όμως του Καρκίνου και του Αιγόκερω δεν υπάρχουν  αφέντες και δούλοι, θύτες και θύματα, υπάρχουν  μόνο πολεμιστές με τον τρόπο του Αχιλλέα και το βλέμμα  του Οδυσσέα στην Ελλάδα των παραλλήλων διαλόγων ,από τότε που η Μεσόγειος ήταν δεμένη με σχοινιά στη μέση στρογγύλη Γη του πουθενά.
Πριν την κίνηση  των λιθοσφαιρικών πλακών στις μετακινήσεις της Αντίληψης της και  την αντίστροφη ανατροπή των πολών της, βόρεια του Απόλλωνα και νότια της Άρτεμης στον σταυρό της  ύλης Ηπείρου στεριάς της.
Απειρωτάν της γαίας και της Τηθύος θάλασσας της

Το κέντρο ισορροπίας του  πλανήτη είναι και το κέντρο βάρους του  περίπου στον ομφαλό του.
Όταν ο εγκέφαλος είναι ΝΟΗΜΩΝ και δεν είναι ΑΝΤΙΝΟΥΣ ΝΟΥΣ, είναι οι ΔΕΛΦΟΙ.
Αρνήθηκαν τον χρησμό στον Ηρακλή  γιατί είναι σε οκτάβα  Ιδέα, ενεργειακή , δεν τον χρειάζεται, ο Οδυσσέας όμως  πήρε τον τρίποδα  σε  πράξη   Υλοποιητική.
Αστραία
27 03 2016