Αεροσκάφος F/A-18 του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού καθώς διασπά το φράγμα του ήχου. Η λευκή άλως σχηματίζεται από την πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης γύρω από το αεροσκάφος.Η ταχύτητα του ήχου σε ατμοσφαιρικό ξηρό αέρα στους 20 °C είναι 343 μέτρα/δευτερόλεπτο ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Μεταφορά ενέργειας στην ύλη
Ο ήχος ανήκει στην ακοή, μία από τις 6 αισθήσεις, και συνδέεται με τον Ερμή, όπως και η προσοχή και η αναπνοή.
Από τους  Άθλους του Ηρακλή αντιστοιχεί στα Άλογα του Διομήδη και από τους Σταθμούς του Οδυσσέα, στου Αιόλου, το ασκί.
Ο ήχος δεν μεταφέρεται στον κενό χώρο, επειδή δεν υπάρχει αέρας. Χρειάζεται κάποιο υλικό μέσον για να μεταφερθεί.
Ο Ερμής είναι κυβερνήτης των Διδύμων , ζώδιο του αέρα και επηρεάζει τους πνεύμονες  και το αναπνευστικό σύστημα. Επίσης τα χέρια συνδέονται με τον Ερμή και όταν δεν κρατούν το κηρύκειο του , κάνουν πολλές κινήσεις, όταν μιλούν. Παλιά οι άνθρωποι που μιλούσαν, το κρατούσαν. Τότε ο λόγος είχε άλλη αξία και είχε ΤΙΜΗ.  Είναι χαρακτηριστική η σκηνή στη Οδύσσεια του 1997, ο σκηνοθέτης τοποθετεί στα χέρια του Τηλέμαχου ένα ραβδί όταν στην αγορά του δήμου της Ιθάκης, ομιλεί.
Πως συνδέεται ο λόγος με τη δημιουργία της  ύλης;
Η ενέργεια του ονειρευτή μεταφέρεται στον κυνηγό θηρευτή όταν η σιωπηλή γνώση μεταδίδεται από το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου στο άλλο σπάζοντας το φράγμα της αντίληψης με την δημιουργία γραμμάτων και αριθμών, δηλ.  των κωδικών της ύλης και των μεταφραστικών προγραμμάτων της ενέργειας.
Πως μεταδίδεται στο σύμπαν αφού απαιτείται ύλη για την μετάδοση των ηχητικών κυμάτων;
Μέσω της συνείδησης.
Ο λόγος είναι ο Ερμής και ο Απόλλων η συνείδηση και όταν ο Ερμής δίνει τη Λύρα στον  μακροσαϊτευτή γίνεται   ΜΟΥΣΙΚΗ Ήχου,  στης αντήχησης, την ΗΧΩ, την συμπαντική.

04 10 2016

Αστραία